Välkommen till Tejarp, navet för verksamheterna Lime AB, Tejarps förlag AB och Mötesplats Tejarp.

Här skapar vi möjligheter för företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

Både genom våra egna tidningar och via uppdrag från våra samarbetspartners.

Vår verksamhet

Sedan 1998 har Tejarps gård varit utgångspunkten för Agneta Lilliehööks och Lennart Wikströms företagande och är idag hemvist för deras verksamheter i företagen LIME, Tejarps Förlag och Mötesplats Tejarp. Den gemensamma nämnaren är den ständiga strävan efter att skapa, analysera, påverka och utveckla förutsättningar för företagande i den agrara sektorn.

Genom hela vår verksamhet är det det personliga mötet och en affärsmässighet som driver oss. Vi ser människan i varje situation och arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för både företag och organisationer. Detta gör vi utifrån en stor faktakunskap och lång erfarenhet inom försäljning och produktion av olika typer av publikationer.

Du kan nu som prenumerant läsa alla våra egna tidningar digitalt, klicka på Lantbruk eller Trädgård för att komma vidare och skapa ett konto.