Agronomen

Agronomen

Tidningen ingår i medlemsavgiften till Agronomförbundet och når även ut till studenterna på Ultuna.

För annonsering kontakta

Göran Månsson

040-408693

Binh Tan

040-408691