Gröna Affärer

Gröna Affärer

Gröna Affärer ges ut av Hushållningssällskapet. I Gröna Affärer får Hushållningssällskapens kunder och medlemmar ta del av den kunskap och kompetens som finns samlad hos rådgivarna. Gröna Affärer är en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna. Tidningen ska ge inspiration att öka möjligheterna till inkomster och sysselsättning i det gröna näringslivet.

För annonsering kontakta

Binh Tan

040-40 86 91