Lantbrukets Affärer

Lantbrukets Affärer

Lantbrukets Affärer är tidningen som lever och verkar under samma villkor som sina läsare och annonsörer. Vi vet vad vi talar om när vi beskriver företagandets villkor i Sverige. 

Lantbrukets Affärer har ett tydligt fokus på lantbruket ur ett affärsperspektiv. I reportage och artiklar är det ekonomi, strategier och utveckling mot en långsiktig lönsamhet som dominerar. För dig som lantbruksföretagare ska det alltid finnas något intressant i varje nummer som kan bidra till nytänkande och bättre ekonomi för just dig och ditt företagande. Vi har också ett nära samarbete med den fristående odlarorganisationen Spannmålsodlarna som har Lantbrukets Affärer som medlemsförmån. 

Lantbrukets Affärer grundades 1994 och ges ut med 12 utgåvor per år.

Chefredaktör: Lennart Wikström
Ansvarig utgivare: Agneta Lilliehöök

Läs tidningen digitalt via "tidningsikonen" och följ oss gärna på sociala medier.