Lantmästaren

Lantmästaren

Lantmästaren är Lantmästarförbundets medlemstidning. Tidningen följer och förmedlar både lantmästarstudenternas vardag som yrkesverksamma Lantmästare

För annonsering kontakta

Göran Månsson

040-408693