Lime AB

LIME AB är en förkortning av namnet Lilliehöök International Magazines AB.

Vi har lång erfarenhet att producera och presentera medialösningar för facktidningar, både gällande redaktionell text och grafisk produktion, samt försäljning av olika typer av annonslösningar. Allt arbete sker ”inhouse” så skribenter, grafiker, mediasäljare och projektledning sitter tillsammans under samma tak. Detta gör att vi kan arbeta med en stor flexibilitet och agera som bollplank både när det gällande den grafiska produktionen och hur ni kan nå hela vägen med er marknadsföring via olika medier och kanaler.

Vi på Lime står med båda fötterna på jorden och lever i direktkontakt med det svenska lantbruket, vi kan, förstår och verkar dagligen i den agrara näringen.