Svensk Frötidning

Svensk Frötidning

Svensk Frötidning bjuder på de bästa artiklarna och bilderna inom oljeväxt-, vallfrö-, och linodling och går ut till samtliga medlemmar i Svenska fröodlarföreningen.

För annonsering kontakta

Göran Månsson

040-408693