Tejarps Förlag

Tejarps Förlag ägs till 70 procent av Lime och av Cultimedia Information till 30 procent.

Tejarps Förlag är ett oberoende privatägt förlag, vilket innebär att vår verksamhet är fristående från politiska, religiösa eller andra intressen. Genom våra egna titlar Lantbrukets Affärer, Viola Potatis, Viola, Viola Butik och Tidskriften Landskap kan vi bevaka de areella näringarna utan skygglappar och skriva det många andra bara tänker. Våra tidningar ger dig som läsare kunskap och insikter. Vi talar inte om hur du ska göra utan beskriver vad du kan göra.

Tillsammans med våra skribenter är vår vision att möjliggöra en långsiktighet och ökad lönsamhet för de agrara näringarna. Sedan vill vi naturligtvis även göra världen till en smartare, bättre och roligare plats!