Tidskriften Landskap

Tidskriften Landskap

I vår tid lever de flesta av oss i av människan formade miljöer. Stress och vardagens krav gör vårt behov av skönhet, upplevelse och avkoppling allt större och betydelsen av våra utemiljöer ökar.

Kunskapen om den gröna utemiljöns betydelse för vårt välbefinnande blir bara allt mer välgrundad. Skapandet och vårdandet av dessa miljöer är en framtidsbransch, där kreativitet och professionalism skriver sin signatur i landskapet. Vår målsättning är att göra Tidskriften Landskap oumbärlig för alla som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer av alla de slag.

Tidskriften Landskap grundades 2011 och kommer ut åtta gånger per år


Redaktör: Ann Richardsson
Skribent: Mikaela Bergemalm
Ansvarig utgivare: Lennart Wikström

Läs tidningen digitalt via "tidningsikonen" och följ oss gärna på sociala medier.