Lantbrukets Affärer

Lantbrukets Affärer

Lantbrukets Affärer kommer ut med tolv nummer per år med intressanta teman i vilka det läggs ett tydligt fokus på företagande och lantbrukets affärsvillkor.

Genom Lantbrukets Affärer når du aktiva företagare och rådgivare med ett marknadsvärde som uppgår till flera miljarder kronor.

  • En naturlig väg in till företagare, studenter och anställda inom svenskt produktionsjordbruk, bland andra Spannmålsodlarnas samtliga medlemmar
  • Möjlighet att synas tillsammans med några av landets bästa lantbruksskribenter
  • En kanal som läses med omsorg och som varar över tiden.
     

För annonsering kontakta

Göran Månsson

040-408693