Viola Potatis

Viola Potatis

Viola Potatis är landets enda specialiserade tidskrift för yrkesverksamma potatisodlare.

Potatisproduktionen är en av lantbrukets viktigaste näringsgrenar och vi har all anledning att vara stolta över svensk potatisodling. Branschen har gjort stora framsteg samtidigt som det fortfarande finns mycket kvar att göra för en vidare utveckling. Här har Viola Potatis en mycket viktig funktion som kunskapsförmedlare och diskussionsforum.
Viola Potatis ger dig det senaste inom forskning, näringspolitik, utveckling, växtförädling, odling och marknad. Det är här du kan läsa om vad som kommer bli morgondagens nyheter, innan det ens är en nyhet!

Vi samarbetar med den fristående organisationen Potatisodlarna, som samlar flertalet av landets främsta potatisodlare och som erhåller Viola Potatis som medlemsförmån. 

Viola Potatis grundades 2012 och ges ut med fem utgåvor per år. 

Chefredaktör: Lennart Wikström
Ansvarig utgivare: Lennart Wikström

För att läsa tidningen digitalt, klicka på "tidningsikonen".