Mötesplats Tejarp

Det är i mötet mellan människor allting har sin början och sitt slut. Målet är att kunna skapa förutsättningarna för kreativa, dynamiska och engagerande möten.

I våra nya renoverade konferenslokaler på Tejarp finns förutsättningarna att skapa alla typen av möten för. privatpersoner, företag eller organisationer. Det kan vara seminarier, företagsevent, årsstämmor, kretsmöten, styrelsemöten, jubileum och liknande. Målet är att kunna skapa möjligheterna för kreativa, dynamiska och givande möten, för det är i mötet mellan människor allt tar sin början.