Uppdrag

Vi sätter ord och bild på er kommunikation!

Vi på Lime AB har lång erfarenhet av att producera facktidningar, redaktionell text, grafisk produktion och sälja annonser, främst inom de agrara näringarna. Allt arbete sker inhouse vilket innebär att skribenter, grafiker, säljare och projektledning sitter alla tillsammans under samma tak. Detta gör oss kostnadseffektiva både när det gäller hela tidningsproduktioner och produktion av all sorts marknadsförningsmaterial.

Det arbete vi utför innefattar allt från redaktionellt och journalistiskt arbete, faktagranskning, översättning, fotografering och projektledning till formgivning, layout och originalframställning. Vi erbjuder hjälp med hela tidningsproduktioner, rapportsammanställningar och kataloger. Vid behov tar vi även fram grafiska profiler, logotyper samt hjälper till med designförslag. Tack vare ett nära samarbete med flera tryckerier, hittar vi alltid en lösning som uppfyller era specifika önskemål.

Vi har stor kunskap och erfarenhet av olika typer av mediaförsäljning och våra säljare har lång erfarenhet och dokumenterat goda resultat. Vi erbjuder professionell mediaförsäljning som kan öka marginalerna för era publikationer.

Vi på Lime står bokstavligen med båda fötterna på jorden med den skånska leran på våra stövlar och vi tar ansvar från första kontakt till färdigtryckt produkt.

Agronomen

Uppdragsgivare: Agronomförbundet
Utgivning: 4 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Magnus Thelander, Agronomförbundet
Producerad av Lime sedan 2014. 
I uppdraget ingår projektledning, redaktionellt och journalistiskt arbete, formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution samt annonsförsäljning.
Redaktör: Agneta Lilliehöök
Ansvarig säljare: Göran Månsson och Binh Tan

Hemsida

Arvensis

Uppdragsgivare: KB Arvensis 
Utgivning: 8 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Pär Martinsson, HIR Skåne
I uppdraget ingår projektledning, redaktionellt arbete och layout
 

Hemsida

Charolaistidningen

Uppdragsgivare: Svenska Charolaisföreningen
Utgivning: 4 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Göran Månsson, Charolaisföreningen
Producerad av Lime sedan 2003.
I uppdraget ingår formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution samt annonsförsäljning.
Redaktör: Per Mårtensson
Ansvarig säljare: Göran Månsson

Hemsida

Ekologiskt lantbruk

Uppdragsgivare: Ekologiska Lantbrukarna
Utgivning: 7 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Niclas Åkeson
Annonsförsäljning utförd av Lime sedan 2009
Redaktör: Niclas Åkeson
Ansvarig säljare: Binh Tan

Hemsida

Fjäderfä

Uppdragsgivare:
Föreningen Fjäder­fäskötsel och Svenska Ägg i samverkan med Svensk Fågel.
Utgivning: 8 utgåvor per år
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Agneta Lilliehöök
Produceras av Lime AB sedan
1 januari 2020. 
I uppdraget ingår totalt ansvar för både innehåll, annonser, produktion och distribution.
Annonschef: Agneta Lilliehöök

Gröna Affärer

Uppdragsgivare: Hushållningssällskapet 
Utgivning: 5 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Mats Halling, HS
Redaktör: Lisbeth Rauden
Annonsförsäljning utförd av Lime
sedan 2020
Ansvarig säljare: Binh Tan

Hemsida

Jaktjournalen

Uppdragsgivare:
Jakt & Fiskejournalen Sverige AB
Utgivning: 11 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Josefine Julén
Annonsförsäljning utförd av Lime
sedan 1992 
I uppdraget ingår försäljning till den tryckta tidningen, webben och Oneshot Älgjakt
Annonschef: Maria Edlund Sandell
 

Hemsida

Lantmästaren

Uppdragsgivare: Sveriges Lantmästarförbund
Utgivning: 5 utgåvor per år samt en matrikel vart annat år
Ansvarig utgivare: Christian Hidén, Lantmästarförbundet
Producerad av Lime sedan 1993. 
I uppdraget ingår projektledning, redaktionellt och journalistiskt arbete, formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution samt annonsförsäljning.
Redaktör: Agneta Lilliehöök
Ansvarig säljare: Göran Månsson

Hemsida

Magasinet Skåne

Uppdragsgivare: Magasinet Skåne AB
Utgivning: 6 utgåvor 
Ansvarig utgivare och chefredaktör: 
Jesper Heimerson
RedaktionschefKristina Olsson
Annonsförsäljning utförd av
Lime sedan 2004
Ansvarig säljare: Tanja Tempte

Hemsida

Rena Rum

Uppdragsgivare: Rentforum AB
Utgivning: 10 utgåvor per år
Ansvarig utgivare och redaktör: Matts Ramstorp
Producerad av Lime sedan 2010 uppdraget ingår formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution.
Tidningen är en webbtidning och delas ut i pappersformat i samband med de årliga
evenemang - Nordic Hygienen Expo och Tema Renrum. 

Hemsida

Skånska Lantbruk

Uppdragsgivare: Hushållningssällskapet Skåne
Utgivning: 5 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Karolina Aldén, HS
Producerad av Lime sedan 2008. 
I uppdraget ingår formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution samt annonsförsäljning.
Redaktör: Elisabet Svensson, HS
Ansvarig säljare: Binh Tan

Hemsida

Svensk Frötidning

Uppdragsgivare: Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
Utgivning: 6 utgåvor per år
Ansvarig utgivare: Anneli Kihlstrand, SFO
Producerad av Lime sedan 1997. 
I uppdraget ingår formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution samt annonsförsäljning.
Redaktörer: Jens Blomquist och Hans Jonsson
Ansvarig säljare: Göran Månsson

Hemsida

Växtpressen

Uppdragsgivare: Yara AB
Utgivning: 2 utgåvor per år
Redaktör: Emma Brehmer, Yara
Producerad av Lime sedan 2011
I uppdraget ingår formgivning, layout, ansvar för tryck och distribution.

Hemsida

Övriga publikationer/uppdrag

Auktionskatalog Gunnarp, annonsförsäljning, grafisk produktion, tryck

Elmia AB, säljuppdrag till mässkataloger, webben, ljusskyltar, mm

Numera Mässor, annonsförsäljning till mässkataloger

Svenska Livsmedel, annonsförsäljning

Sverigeförsöken, HS, annonsförsäljning, grafisk produktion, projektledning, tryck